FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002 rendelet 10. cikkének megfelelően tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen weboldal üzemeltetője a Grup Eina Digital S.L. A társaságot CIF B17789215 adóazonosító számmal a gironai cégnyilvántartás jegyezte be. Cégjegyzék-azonosító: Tomo 2077, Folio 178, Hoja GI-24761 Inscripción 1 A társaság székhelye: c. Itàlia 48, Nau 3, C.P. 17600 Figueres (Girona), Spanyolország.

A Grup Eina Digital S.L. lehetővé teszi a www.campuseina.com különböző aldomainjeinek szolgáltatók számára, hogy a műhelyeikben képzéseket tartsanak. A szolgáltatók a személyes adatok kezeléséért felelős jogi személyként átadják a műhelyeik által összegyűjtött személyes adatokat a Grup Eina Digital S.L. társaságnak, amely adatfeldolgozói minőségben jár el.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, küldjön nekünk e-mailt a következő címre: gdpr@grupeina.com.

Alkalmazhatóság

A jelen Felhasználási feltételek szabályozzák a Grup Eina Digital S.L. által az internetfelhasználók számára rendelkezésre bocsátott weboldal elérését és használatát. Felhasználónak minősül az a személy, aki a weboldal szolgáltatásait és tevékenységeit böngészi, használja vagy azokban részt vesz.

A weboldalhoz való hozzáféréssel és a weboldalon történő navigálással a felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, a felhasználónak tartózkodnia kell a weboldal használatától.

A weboldal, valamint a Grup Eina Digital S.L. által kínált termékek és szolgáltatások olyan felnőtteknek szólnak, akikre megfelelő jogképességük alapján a jelen Felhasználási feltételek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások igénybevételére, vagy bizonyos áruk vagy szolgáltatások megrendelésére kifejezett hozzájárulást igénylő, további különleges feltételek vonatkoznak, amelyek minden esetben elsőbbséget élveznek a jelen Felhasználási feltételekkel szemben.

SSL-TANÚSÍTVÁNY (Secure Sockets Layer)

Az SSL-TANÚSÍTVÁNY hivatott biztosítani a Grup Eina Digital S.L. és a felhasználó között áramló információk hitelesítését, védelmét és biztonságát.

A Grup Eina Digital S.L. rendelkezik olyan biztonsági tanúsítvánnyal, amelyet az SSL-TANÚSÍTVÁNY használ a biztonságos kapcsolatok létrehozásához.

Ebben a folyamatban különböző beállított paraméterek és előre meghatározott kulcsok, valamint adattitkosítás és -visszafejtés szavatol a kapcsolat biztonságáról annak befejezéséig.

Internetes hozzáférés

A felhasználók ingyen használhatják a weboldalt.

A privát területhez és a képzési tartalmakhoz való hozzáféréshez azonban felhasználónévre és jelszóra van szükség, amelyet a felhasználónak a platformon történő regisztrációt követően generálunk.

A platformon történő regisztrációt a Grup Eina Digital S.L. végzi a szolgáltatók előzetes engedélyével. A szolgáltatók a felelős Adatkezelők, a Grup Eina Digital S.L. pedig a felelős Adatfeldolgozó.

Felhasználói név

A jelen weboldalon történő regisztrációt követően a felhasználó profilt hoz létre a platformon, amelyen keresztül igénybe veheti a rendelkezésre álló képzéseket. A regisztráció után kapni fog egy e-mailt a jelszavával és az oldal eléréséhez szükséges utasításokkal. A Platformra történő belépéskor a felhasználó egy privát fiókot használ, ahol szerkesztheti a profilját, kiválaszthatja a nyelvet, és a „Beállítások" részben igény szerint megváltoztathatja a jelszavát.

A felhasználó rendelkezésére áll egy „üzenetek" felület is kommunikációs csatornaként, amelyen keresztül kapcsolatba léphet másokkal, és konzultálhat a tanárokkal a kérdései megválaszolása érdekében.

A felhasználó ezen felül hozzáférhet a platform által kínált különböző erőforrásokhoz, például a tudástesztekhez, a képzési naptárhoz vagy az információkérés funkcióhoz stb.

A felhasználó továbbá elfogadja, hogy:

 • nem alkalmazhat vagy népszerűsíthet csalást vagy módosítást, nem használhat ki biztonsági rést, illetve nem alkalmazhat tiltott eszközöket a weboldal használatának megzavarására vagy jogosulatlan előnyszerzésre a használat során,
 • nem kísérelheti meg megzavarni a jelen weboldal vagy a Grup Eina Digital S.L által üzemeltetett bármely más infrastruktúra normál működését,
 • nem próbálhat meg illetéktelen hozzáférést szerezni ehhez a weboldalhoz,
 • nem adhatja ki magát más személynek, amikor a jelen weboldalt használja vagy ahhoz hozzáfér,
 • nem használja a jelen weboldalt a vonatkozó jogszabályok megsértésére vagy ennek szándékával.

A Grup Eina Digital S.L. nem vállal felelősséget a felhasználó által közzétett tartalomért.

Tartalom és felhasználás

A felhasználó köteles a weboldalt felelősségteljesen, a hatályos jogszabályok betartása mellett, jóhiszeműen, illetve a jelen Feltételek és a Grup Eina Digital S.L. vagy bármely más természetes vagy jogi személy szellemi és ipari tulajdonjogának tiszteletben tartásával használni.

Szigorúan tilos a weboldal bármely tartalmának jogellenes célokra történő felhasználása, továbbá a Grup Eina Digital S.L. által nem engedélyezett olyan cselekmény, amely a weboldalon vagy annak tartalmában károkat vagy változtatásokat okoz vagy okozhat.

A weboldal tulajdonosa elhatárolódik a hozzászólók által kifejtett véleményektől. A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül általa megfelelőnek ítélt változtatásokat hajtson végre a weboldalon, tartalmat és szolgáltatásokat módosítson, töröljön vagy adjon hozzá, valamint a szerverein történő bemutatásuk vagy elhelyezésük módját saját belátása szerint megváltoztassa.

Szellemi és ipari tulajdon

A weboldal tartalmának szellemi jogai a Grup Eina Digital S.L. tulajdonában állnak, ezért a weboldal tartalmának reprodukálása, terjesztése, nyilvános közzététele, átalakítása vagy bármilyen más, a weboldal tartalmával végzett tevékenység még a források feltüntetésével is tilos, kivéve, ha ehhez a Grup Eina Digital S.L előzetesen kifejezett írásbeli hozzájárulást adott. A vállalat weboldalain feltüntetett összes kereskedelmi név, védjegy vagy bármilyen megkülönböztető jelzés felett a tulajdonosok rendelkeznek, és ezek jogszabályi védelem alatt állnak.

A Grup Eina Digital S.L. nem ad és nem enged át semmiféle engedélyt vagy használati jogot a szellemi és ipari tulajdonjogaira, illetve a weboldalhoz kapcsolódó bármely más tulajdonra vagy jogra, és a felhasználók weboldalhoz történő hozzáférése vagy az azon való böngészés semmilyen esetben sem értelmezhető a Grup Eina Digital S.L. részéről sem részben, sem pedig egészben a jogokról való lemondásnak, azok átruházásának vagy az azokra vonatkozó engedélynek.

Ezeknek a tartalmaknak a Grup Eina Digital S.L. által előzetesen nem engedélyezett bármilyen felhasználása a szellemi vagy ipari tulajdonjogok súlyos megsértésének minősül, és a jogszabályokban meghatározott következményeket vonja maga után. A Grup Eina Digital S.L. fenntartja a jogot, hogy a felhasználóval szemben megtegye a megfelelő bírósági és bíróságon kívüli lépéseket.

Módosítások

A Grup Eina Digital S.L. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen, általa megfelelőnek ítélt módosítást hajtson végre a platformon. Ez mind a platform tartalmára, mind pedig a használat feltételeire vonatkozik.

Felelősség és garanciák

A Grup Eina Digital S.L. weboldala információk, szolgáltatások és adatok széles skáláját kínálja. A felhasználó felelősséget vállal a weboldal helyes használatáért. Ez a felelősség a következőkre terjed ki:

 • A felhasználó köteles a Grup Eina Digital SL weboldalán kínált tartalmakhoz vagy szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító űrlapokon az igazságnak és a jogszabályoknak megfelelő adatokat megadni.

A Grup Eina Digital S.L. ezúton kijelenti, hogy a lehetőségei és a technika jelenlegi állása szerint megtette a szükséges intézkedéseket a weboldal megfelelő működése, valamint a vírusok és a rosszindulatú programok elleni védelem érdekében. A Grup Eina Digital S.L. azonban nem vonható felelősségre az alábbiakban példaként felsorolt esetek miatt (a felsorolás nem teljes körű):

 • A tartalom folytonosságának és elérhetőségének zavarai.
 • A tartalom hibái vagy bármilyen esetlegesen felmerülő hiba kijavításának hiánya.
 • Vírusok és/vagy egyéb rosszindulatú programok.
 • A Grup Eina Digital S.L. biztonsági rendszereit megsértő személyek által okozott károk.
 • A felhasználók által használt internetes tartalmak. Következésképpen a Grup Eina Digital S.L. nem garantálja, hogy a weboldal tartalmának a felhasználók általi felhasználása összhangban van a jelen jogi tájékoztatóval, illetve hogy a weboldal használata megfelelő módon történik.
 • A weboldal kiskorúak által történő használata vagy személyes adataik elküldése a gondviselők engedélye nélkül, mivel a gondviselők feladata az internethasználatuk ellenőrzése.
 • Azok a tartalmak, amelyekhez a felhasználó illegális linkeken keresztül férhet hozzá, vagy amelyeket a felhasználók a hozzászólásokban vagy hasonló eszközökön keresztül megosztanak.
 • A felhasználó vagy harmadik fél által bevitt hibás adatok.

Karbantartási, javítási, frissítési vagy fejlesztési műveletek miatt a Grup Eina Digital S.L. ideiglenesen és előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti a weboldalhoz való hozzáférést. Ha azonban a körülmények lehetővé teszik, a Grup Eina Digital S.L. megfelelő időben értesíti a felhasználót a tartalom felfüggesztésének várható időpontjáról.

Továbbá az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, 2002. július 11-i 34/2002 törvény (LSSICE) 11. és 16. cikkelye értelmében a Grup Eina Digital S.L. vállalja, hogy eltávolítja, vagy adott esetben blokkolja azokat a tartalmakat, amelyek sértik a hatályos jogszabályokat, harmadik felek jogait, vagy az erkölcsöt és a közrendet, illetve ezekkel ellentétesek.

Linkek

A Grup Eina Digital S.L. nem vállal felelősséget egy másik weboldalhoz tartozó link tartalmáért, valamint nem garantálja annak megbízhatóságát, pontosságát, teljességét, igazságtartalmát, érvényességét és műszaki elérhetőségét.

Az, hogy más weboldalak a Grup Eina Digital S.L. honlapjára mutató linkeket helyeznek el, nem értelmezhető úgy, hogy a Grup Eina Digital S.L. hozzájárult a link elhelyezéséhez vagy annak a weboldalnak a tartalmához, amelyen a link található, és a linket megjelenítő oldalon nem lehet helytelen, rágalmazó, illegális, obszcén, tiltott vagy a hatályos jogszabályokkal más módon ellentétes tartalom.

Ha úgy ítéli meg, hogy nem tartják be ezeket a rendelkezéseket, a Grup Eina Digital S.L. fenntartja a jogot, hogy kapcsolatba lépjen annak a weboldalnak a tulajdonosával, amelyen a linket elhelyezték, illetve megtegye a megfelelő bírósági és bíróságon kívüli intézkedéseket.

Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

A jelen Felhasználási feltételekre a spanyol jog az irányadó. A jogviták rendezésére a felek kifejezetten elfogadják Figueres bíróságának joghatóságát, és minden más joghatóságról lemondanak.

A jelen feltételek módosítása és érvényessége

Grup Eina Digital S.L. ezeket a feltételeket bármikor módosíthatja. Ezeket a feltételeket a végrehajtásuktól kell alkalmazni: 2021.10.13. Ezeket a kifejezéseket mások módosíthatják a megfelelő kiadványon keresztül